O akci

Tato akce má za svůj hlavní cíl rozpohybovat naše ztuhlá těla, po dlouhém zimním spánku. V případě pozitivního přijetí by tak mohla vzniknout pěkná tradice, kdy vždy první jarní víkend bychom vyráželi někam ven a oddávali se sprotovním radovánkám. Pro první ročník byl jako hlavní program zvolen turnaj družstev v kroketu, ve zbylém čase dojde však i na neméně oblíbený petanque, frisbee a třeba i nějaké ty míčové hry.

Kde a kdy?

Vítání jara se pro letošek uspořádá na chatě u Anči, která je nedaleko Prahy, kousíček od Unhoště. Místo se nazývá Dědkův mlýn a je relativně dobře dopravně dostupné. Autobus z Unhoště (do Unhoště se musí dojít z cca 1,5 km vzdáleného vlakového nádraží) nás může zavézt až téměř k chatě. Dle situace uvidíme jestli ho využijeme, či půjdeme příjemnou cestou pěšky (cca 5 km).
A kdyže se akce pořádá? Již zmiňovaný první jarní víkend, tedy 23.-25.3.2007. Sraz máme na nádraží Praha - Dejvice v pátek v 17:45, vlak odjíždí v 17:55. Návrat je plánován na neděli kolem 17:45 na nádraží Praha - Veleslavín (dle potřeby mohou někteří pokračovat dále vlakem do Dejvic, či na Masarykovo nádraží)

Co s sebou?

S sebou kromě klasických věcí na dva dny do chalupy (tzn. spacák, karimatku, ešus, oblečení do chalupy i ven, pití a jídlo pro svojí potřebu atd.) je nutné vzít povinně také 2 litry pitné vody, neboť chata nemá zdroj pitné vody. Mezi další věci, které by vám neměly chybět je papír, tužka, sportovní oblečení a kytaristi by neměli zapomenout své nástroje. Co se týče financí, mělo by stačit 200 Kč na vše, včetně případné malé večeře.

Kroket

Kroket je hra, která sloužila původně jako zábava středověké šlechty - mužů i žen. Dnešní podoba této hry pochází z počátku 19. stol. a mnohaletou tradici má především v Anglii. Naše pravidla budou z velké části vycházet z verze, kterou jsme hrávali v oddíle. Podstatou hry je provést barevnou dřevěnou kouli pomocí dřevěné palice co nejrychleji připravenou dráhou, kterou tvoří 10 branek. Na konci této dráhy se nachází kolík, do kterého je nutné se koulí trefit a následně projet celou trasu opačným směrem zase zpět, na začátek. Komu se to povede jako prvnímu je vítěz. Hra lze hrát jak v jednotlivcích, tak v družstvech, kdy se členové družstva vždy po kole střídají u palice. Jeden tah spočívá v jednom úderu do koule. V případě, že se podaří kouli dostat skrze branku ve správném směru, dostává hráč další tah k dobru, stejně tak jako když se koulí trefí do kolíku v půlce trati. Dotkne-li se hráčova koule koule jiné, a pokud koule "nespí" (viz níže), má hráč na výběr ze tří možností:

* dva tahy navíc
* krokování - svou kouli přistaví kamkoli ke kouli, které se dotknul, zašlápne ji a úderem (oblým koncem palice) do své (tedy zašlápnuté) koule odešle druhou kouli pryč. Hráčova koule se nesmí pohnout o víc než "o palici" a druhá koule naopak musí více než "o palici" odjet - v opačném případě hráč může krokovat znova.
* rošování - svou kouli přistaví ke druhé kouli stejně jako při krokování, ale hraje obě koule současně (tedy bez zašlápnutí), a to úderem do své koule (druhé koule se nesmí dotknout).

Po krokování i rošování má hráč ještě jeden tah navíc. Ovšem pozor - téže koule se smí dotknout jen dvakrát mezi dvěma brankami, a to nejen v daném kole, ale vůbec. Pokud se tedy dotkne dvakrát téže koule (kdykoli, i v příštím kole), už se nesmí té samé koule dotknout - jinak pro něj kolo končí. Pokud ale projede brankou, začíná se počítat znovu. A pravidlo druhé: dva tahy navíc si smí zvolit jen při prvním dotyku; pokud se téže koule dotkne podruhé (mezi dvěma průjezdy), musí povinně krokovat nebo rošovat. Pokud však koule po dotyku koule zůstanou "spát" (dotýkají se), hráč končí tah. V příštím tahu se s kteroukoli ze spících koulí musí hrát tak, aby se druhá nepohnula. Dotyky koulí, krokování a rošování lze používat nejen k odstraňování soupeřů, ale i k pomoci spoluhráči. Šikovným manévrováním lze s využitím dotyků jiných koulí projet celou trať (teoreticky) i během jednoho kola, a to dokonce i se spoluhráčovou koulí. (Pokud proženete dotykem, krokováním nebo rošováním jinou kouli brankou, průjezd se počítá; majitel koule ale nemá nárok na žádný tah navíc).

Účastníci

Zde vidíte, kdo se už na akci přihlásil:

PetrAnčaSaranczeKatkaLachtanOndíkPaja

Potvrzení účasti

Abychom věděli, zda bude moci vůbec tuto akci uspořádat v této podobě, je potřeba vědět kdo pojede. Vyplněním uživatelského jména a hesla (totožné s vaším přihlášením do cancáku) se "závazně" na akci přihlásíte (v tom případě doufáme, že už s vámi můžem na 99% počítat.)Všichni, kdo chtějí jet, by se měli takto přihlásit!!


Uživatel: Heslo: